دسته
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 21956
تعداد نوشته ها : 23
تعداد نظرات : 0
Rss
طراح قالب
محمدرضا عابدي

تانک مرکاوا:تانکی است ساخت اسرائیل که ازپیشینه ای بسیارمعتبربرخورداراست وازجمله تانکهایی است که سری های مختلف ازآن راشاهد بوده ایم .واژه ی مرکاوا واژه ای اسرائیلی بازبان عبری است که تاحدودی نیز به عربی نزدیک است وهمان گونه که می دانید 2دین برتر اسرائیلی ها درکشور دین های یهودی(بازبان عبری) و مسلمانی(اکثرعربی) است که یهودیت بیش ازنصف مردم اسرائیل رادربرگرفته ومسلمان دررده ی دوم ودرردههای دیگرادیانی مانند مسیحیت و... .وجوددارد که ازاین رو که زبان غالب نیز مانند دین غالب حرف اول رامی زند، زبان عبری به عنوان زبان اصلی این کشور حساب می شود وواژه هایی مانند:مرکاوا،کفیر،لاوی و...از واژه های عبری نشائت می گیرد.همان طورکه گفته شد مرکاوا انواع مختلفی دارد:مرکاوا1،مرکاوا2،مرکاوا3،مرکاوا4که نوع آخرازهمه معتبرترو مجهزتربوده وبه عنوان بهترین تانک تاریخ نیز مشهور است.

تانک مرکاوا قابلیت های فوق الاده ای دارد:طراحی عالی،سرعت زیاد،راحتی راننده،قدرت ضربه زنی بالا،دولایه ای بودن ،دارا بودن یک جداره ی ضد هسته ای،گلوله گذاری اتوماتیک وبرقی،ناکارآمد بودن بسیاری از راکت ها درمقابل حرکت مرکاوا،دودزایی برای پنهان ماندن ازضربات جنگنده ها،سیستم بدنه تمام شنی،دوربین هایی باقدرت عدسی 360 درجه و.....

طراحی بدنه ی خاص این تانک طوری است که سرجنگی راکت روی آن سرخورده می شود ومنفجرنمی شود ودرنتیجه ضربه زدن به این تانک ها نسبت به آبرامز،T90،T84،ذوالفقار3،ئی ئی تی2که همه ی اینها جزو برترین تانک ها جهان است خیلی سخت تراست وباید سیستم حجم آتش فوق العاده ای این تانک رامورد هدف قراردهد.تانک ذوالفقار3 به عنوان بهترین تانک تولیدی درخاورمیانه که سرتر ازالخالد2ساخت پاکستان وتانکهای ساخت(یا بهینه سازی شده )ترکیه هستند، دارای دوربین های راداری پیشرفته ای است که احاطه به منطقه رابرای فرد بوجود می آورد.این تانک می تواند 5راکت راازخود رد کند وازاین رو بسیارمورد توجه است وحتی سفیر74(مدل ارتقا یافته ی T72sروسی ومجهز به پانل هدف یاب که قدرت ضربه زنی را بسیار بالا می برد.)نیز درمقابل این تانک ناکارآمد است وباید این تانک با امثال آبرامز مقایسه شود ولی تانک مرکاوا4 حتی خیلی فراترازذوالفقار ایرانی است ودارای جداره ای بسیار قوی درمقابل راکت ها وترکش های موشک هاست،ضربان حرکتی وسرعت مرکاوا بی همتاست.راننده به راحتی می تواند محیط خود را اداره کند ونترسد ازاین که شاید فردی ازدشمن به تانک اونزدیک شده و او آن فردرانمی بیند،تا توسط مین چسبان ضربه ای وارد آن گردد،یا اینکه در صورت باز بودن ورودی روی تانک نارنجکی درون ان انداخته گردد..قدرت تخریب مرکاوا مانند T90بسیارعالی است،گلوله زنی های پی در پی و الکترونیکی که وصل به ماهواره نیز هست و می تواند در صورت جنگ در مناطق کوهی و تپه ای سمت دوم کوهستان را دقیق بررسی کرده وبه صورت توپ خانه ای آن قسمت ها را هدف قرار دهد.تخریب مواضع حفره ای ،مواضع سنگری،مواضع نامنظم ،تخریب زره ها،تخریب منازل مسکونی،مبارزه با نفرات مهاجم یا مدافع،انجام عملیات ضربتی-سرعتی،استقرار سریع و مداوم در منطقه ی اشغال شده ومقابله بابالگرد هاو.....ازاستعدادهای عالی این تانک است.آلیاژ های جداره های این تانک طوری است که رام کننده ی راکت های وارده است وهیچ راکت  یک مرحله ای درمقابل این  تانک اثرنداردوعلاوه براین نحوه ی قرارگیری این لایه ها طوری است که درمیانه جایی برای خفه کردن قدرت راکت درصورت نفوذ وجود دارد.حتی جداره ی ش.م.ه دارای ضخامت بسیاری است وازاین رو ضربه زدن به این تانک بسیار سخت است.وهمچنین این تانک برای مقابله با هلی کوپتر وموشک های هوا به زمین دارای دودزایی وانحراف  موشک می باشد که درحجم گسترده دودزایی می کند ونمی توان تشخیص داد این تانک درکجای دود زایی متراکم وپر حجم قرارداردوهمچنین توانمندی های دیگر.

این تانک درعرصه های مختلف حضور تعیین کننده ای را ایفاکردند. درجنگ اعراب با این کشوردرصورت جنگ زمینی ازطرف اعراب، نیروی زمینی اعراب باید یک مرحله  بسیار مشکل به نام گذر از مرکاوا راباید پشت سر بگذاردوازاین رواین جنگ هم دربعدزمینی باداشتن وزنه ای به نام مرکاوا،ودرهوا باداشتن هواپیمایی به نام کفیرکاررابرای مصر،لبنان،عراق،عربستان،قطرو....خیلی  سخت کرد.یا حضور درجنگ 33روزه نیز ازسایر سوابق این تانک است.

درجنگ 33روزه ی حزب الله باسرائیل تانک مرکاوا به صورت عمده مورد استفاده قرار گرفت که ازاین تانک به عنوان یکی ازدیپلماسی های نظامی پیروزی بخش  درجنگ به حساب می آمد.

درزمانی که موشک های حزب الله به سمت اسرائیل هدف رفت، چراغ مخزن پارک تانک مرکاوا روشن شد وبا شکست هایی که درجنوب لبنان توسط نیروهای چریکی حزب الله به نیروهای اسرائیل واردشد، استارت حرکت این تانک خورده شد.همه ی جنگ شناسان این تانک راخاتم جنگ معرفی کردند و کاررادیگر تمام شده دانستند.البته آنها به سلاح های حزب الله احاطه ی 100%نداشتند.

حزب الله بهترین راه رابرای مواجه باتانک مرکاوا مواجه های مستقیم و جنگ صف دارانتخاب کرد که باسلاح هایی که دارد این تانک را منفجر یا ناکارامد کند. ازاین رو راکت های ساخت ایران بهترین تهدید برای این تانک ها شدند وراکت های دوزمانه علاوه بر دراگانوف ها ی حزب الله(باتوجه به این که استاندارد ترین دراگانوف های تولیدی درجهان درایران نیز تولید می گردد.!!!!)کابوسی برای این تانک شد.

طی تصاویر وانیمیشن هایی که ازاین تانک به اختیار ایران افتاد ایران بهترین راه رابرای انهدام این تانک کشف کردکه این راه ها بهترین وتنها ترین راه برای شکست قدرت زرهی اسرائیلی بود. راکت های توفان به عنوان بهترین راکت های حال حاضر دنیا برای مقابله باقدرت زرهی محسوب می گرددکه درایران ساخته شده وبه تولید انبوه رسیده.این راکت دوزمانه دارای دو کلاهک می باشد وبا تخریب لایه ی اول تانک مرکاوا دومین لایه ی نحیف تر مرکاوا باقدرت بیشتری مورد هدف قرارمی گیرد.ودیده می شود که تانک هایی که ازسمت چپ مورد اصابت قرار گرفته اند دارای راننده ی مرده ومتلاشی هستند، که باقدرت بسیارراکت های ایرانی توفان اهدایی به حزب الله مورد هدف قرار گرفته شده اند.

تانک های مرکاوا با اقتدار هرچه تمام تر وارد خاک جنوبی لبنان شدند وهمه آماده این بودند که تانک مرکاوا بازهم عملیات خون بارانه ی خود را آغاز کند وبه قدرت آبرام ها وT90ها دهن کجی کندوباردیگر سرور تانک های جهان باشد.

ولی این بار مثل این که نوبت مانور دراگانوف های حزب الله وتوفان های حزب الله بود که خود نمایی کنند. این راکت های توفان به سمت تانک های مرکاوا نشانه رفتند،اسرائیلی ها راحت ازاین بابت که تانک مرکاواست،ولبنان ترسان ازاین که تانک اسرائیل مرکاوا است.تانک وارد کشتارگاه شد.(محلی که بین دوکمین(یا بیشتر)که برای نابودی نفر وزره درنظر گرفته می شود،کشتارگاه می گویند.)

باید اولین تانک مورد هدف قرار می گرفت تا حرکت سایر به صورت معکوس باشد وقدرت مانوری تانک کمتر شود.اولین تانک مرکاوا با توفان های حزب الله مورد هدف قرارگرفت.صدای بسیار مهلک ومحکمی به گوش رسید.....تانک مرکاوا اوراق شده بود،این اولین باری بود که تانک مرکاوا به این روز افتاده بود.باردیگر تانکی دیگر وبازهم انهدام عالی وبازهم ضربه ی کاری دیگر وبازهم خسارت برای اسرائیل.....

خبر انهدام پشت سر هم مرکاوا به گوش می رسد،یعنی واقعا امکان دارد.؟؟؟!!!!!

بازهم خبر: تاو های آمریکایی اهدایی به حزب الله توسط ایران این کارراانجام کرده وحزب الله توان مقابله باتانک های مرکاوارا بدون کمک ناخواسته وغیر مستقیم آمریکا را نداشت.

تکذیب خبر:فیلم برداری هایی انجام گرفت که نشان داده شد این راکت ها همان راکت هایی هستند که ایران درنمایشگاه های نظامی خود به معرض نمایش درآورده بود.واین ها بانام توفان  درایران به صورت کاملا بومی وبدون دخالت نیروهای آمریکایی تولید شده وبازهم ادامه دارد.

این عامل باعث شد که سایر تانک ها راننده ای نداشته باشد.(باانهدام بعضی از تانک ها راننده ها ترسیده وفرارکردند وشاید بعضی ازآنها از عقب مورد هدف قرارگرفتند که درعکس ها دیدیم که نیروهای اسرائیلی به روی شکم های خود هستند وسید حسن این کار آنها راناشی ازترس آنها تلقی کرد که باترس فرارکردندوباشجاعت ودقت افراد حزب الله مورد هدف قرارگرفتند مانند نیروهای گولانی که از پشت تیر خورده بودند.)

عامل دوم ازکارافتادن تانک های فوق مدرن مرکاوا، داشتن نیروهای بسیاردلیر وخونسرد ودقیق وبا ایمان حزب الله است، که دراوج حملات شدید جنگنده ها به مواضع حزب الله برای آمادگی حرکت تانک ها ی مرکاوا بازهم دوام آوردند وماندند.یکی ازبهترین نیرو های حزب الله  که تخصص درزمینه ی تک تیراندازی داشت درجایی که درتیر رس  تانک نیست وفقط توسط فرد منهدم می شود،مستقر شد وبااعتماد به نفس و نداشتن ترس ازاین که مورد هدف قرارگیرد یا این که دیر شود طعمه ی خود راپیدا می کرد وآن رابا وجود  حجم آتش زیاد بین دو تیپ جنگی شکار می کرد.

دیده شد که تانک های مرکاوا دارای چشمی هایی هستند که راننده ازآنجا می تواند مسیر حرکت خود راتشخیص داده وبا سبک حقیقی حرکت کند(حقیقی یعنی به صورت عینی،مجازی یعنی ازطریق دوربین های مدار بسته دراطراف تانک،تانک راحرکت دهد.).که این تانک ها به علت هدایت از این چشمی حقیقی توسط منشوردارای مانور بهتری هستند.ولی این امتیاز ونمره ی مثبت با تفکر بسیجی حزب الله  تبدیل به بزرگترین دردسر درجنگ های نزدیک برای اسرائیل شد.

نظریه انهدام مرکاوا با یک گلوله: چشمی مرکاوابه عنوان یک سیبل متحرک درمقابل چشمان دوربین های نشانه روی حزب الله قرار می گرفت که اگر توسط دراگانوف ها ی قدرتمند موردهدف قرار می گرفت،آسیب پذیر بوده وازبین می رفتند وبانفوذ گلوله به سمت چشم یا مغز راننده،سر راننده متلاشی می شد.یا اگربه صورت منشوربود به راننده آسیبی نمی رساند ولی تانک را کور می کرد.

شخص تک تیر انداز ازاین نظریه  را قبول کرد وبدون ترس درمقابل تانک ها ایستاد وبااعتماد به نفس(که کار هرکسی نیست دراین شرایط اعتماد به نفس داشته باشد.) ازطریق این چشمی به وسیله ی تک تیر انداز خود راننده رامورد هدف قرارداد ودیده شد که بدون هیچ آتش علیه مرکاوا، مرکاوا ازحرکت بازمانده ودیگر انجام وظیفه نمی کند.

درکل حدود 160 عدد تانک مرکاوا درجنگ 33 روزه منهدم وناکارآمد شده اند وبه علاوه ی آن نزدیک به 30 عدد نفربر و بولدوزر ازبین رفتند.

 

دسته ها :
X